Julkaisut avainsanalla: vuorovaikutus
Työn luonne muuttuu – pysyykö työympäristö perässä?

Osallistuin eilen Talentumin Intranet & Digitaalinen Työympäristö Summit 2014 –tilaisuuteen Helsingin Pörssitalolla. Päivän parhaaksi anniksi osoittautui omasta mielestäni päivän avannut keynote, jonka piti Esko Kilpi. Puheenvuoron keskeisin sisältö liittyi työn luonteen muutokseen ja vuorovaikutuksen merkitykseen. Parhaiten mieleeni jäi Eskon väite siitä, miten työ on muuttumassa itsenäisestä työsuorituksesta toisiaan tarvitsevien ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi. Ja vielä niin, että tieto ei edellä tekemistä. Eli sen sijaan, että voitaisiin ”lopettaa puhuminen ja alkaa hommiin”, puhuminen on osa työtä – tieto ja sen jalostuminen, tarkentuminen ja oppiminen ovat työn ydintä.

(lisää…)

Sosiaalinen intranet ei ole ilmoitustaulu, vaan sähköinen toimisto

Perinteinen, viestinnällinen intranet on yleensä keskeisin organisaation sisäinen tiedotuskanava. Tällaisena sen rooli usein nähdäänkin, eräänlaisena ilmoitustauluna, jossa yrityksen johto voi viestintäosaston toimesta ja avulla välittää työntekijöilleen tärkeää ja kiinnostavaa asiaa yritystä paremmin johtaakseen ja ihmisten työtä organisoidakseen. Nykyään uudet intranetit ovat kuitenkin perinteisen mallin sijaan lähes poikkeuksetta ns. sosiaalisia, eli niissä hyödynnetään erilaisia sosiaalisesta mediasta tuttuja työkaluja, kannustetaan avoimuuteen ja yhteisöllisyyteen työntekijöiden osallistamisen kautta, ja tehdään työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta yksi keskeisin tapa tuottaa sisältöä, muodostaa sisällöille rakennetta sekä ylipäänsä välittää tietoa.

(lisää…)