Julkaisut avainsanalla: viestintä
Kolme teesiä sosiaalisesta intranetistä, osa 2: Intranetin käyttämisen pitää olla käyttäjälle hyödyllistä, hauskaa tai muuten houkuttelevaa

Sen lisäksi, että uusi intranet suunnitellaan liiketoiminnan tavoitteet ja halutut organisaation kehityssuunnat mielessä (kuten sarjan ensimmäisessä osassa tuli ilmi), tulee suunnittelussa huomioida myös käyttäjät. Yksittäisten käyttäjien tulee omaksua intranet jokapäiväiseksi työkalukseen ja toimivaksi viestintäkanavaksi ottaakseen sen aktiiviseen käyttöönsä.

(lisää…)

Totuuksia intranetistä, osa 3

Tällä kertaa Villellä on tärkeää asiaa intranet-hanketta käynnistelevälle viestintäjohdolle.

(lisää…)

Sosiaalinen intranet ei ole ilmoitustaulu, vaan sähköinen toimisto

Perinteinen, viestinnällinen intranet on yleensä keskeisin organisaation sisäinen tiedotuskanava. Tällaisena sen rooli usein nähdäänkin, eräänlaisena ilmoitustauluna, jossa yrityksen johto voi viestintäosaston toimesta ja avulla välittää työntekijöilleen tärkeää ja kiinnostavaa asiaa yritystä paremmin johtaakseen ja ihmisten työtä organisoidakseen. Nykyään uudet intranetit ovat kuitenkin perinteisen mallin sijaan lähes poikkeuksetta ns. sosiaalisia, eli niissä hyödynnetään erilaisia sosiaalisesta mediasta tuttuja työkaluja, kannustetaan avoimuuteen ja yhteisöllisyyteen työntekijöiden osallistamisen kautta, ja tehdään työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta yksi keskeisin tapa tuottaa sisältöä, muodostaa sisällöille rakennetta sekä ylipäänsä välittää tietoa.

(lisää…)

Apua, eikö täällä muka ole sosiaalista intranetiä?

Suunnittelin kirjoittelevani välipäivien tarjoamassa rauhassa siitä, mikä on sosiaalinen intranet ja miksi sellaisia tehdään. Meillä Ambientialla toteutetaan asiakkaille intranet-ratkaisuja, ja nykyään tämä lähes poikkeuksetta tarkoittaa sosiaalista intranetia, jossa sosiaalisesta mediasta tutut toiminnallisuudet ja vuorovaikutustyypit ainakin jossain määrin tuodaan organisaation sisäiseen kanssakäymiseen ja sidotaan liiketoiminnan prosesseihin ja työtapoihin samalla kun ainakin melkein kaikille työntekijöille annetaan oikeus tuottaa sisältöä ja osallistua keskusteluihin.

Olen usein törmännyt väitteeseen, että suuret ikäluokat työelämässä korvaavat nuoret työntekijät, niin kutsutut diginatiivit, suorastaan vaativat sosiaalisen median toimintatapoja ja uusinta teknologiaa työympäristöönsä, ja näiden poissaolo johtaa äkkiä alhaisempaan sitoutumiseen ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin vaikeutumiseen. Aiheesta innostuttuani päätin sosiaalisen intranetin etujen listaamisen sijaan pureutua tässä nyt siihen, mitä yllämainitun kaltaisen diginatiivin päässä oikeastaan liikkuu ja voiko väite pitää paikkansa. Ja kukapa parempi kohde edustamaan diginatiiveja kuin allekirjoittanut itse! Mietitäänpä siis, miten kaltaiseni diginatiivi elää, ajattelee, ja miten se mahdollisesti vaikuttaa odotuksiini työympäristöstä. Varoitus! Teksti saattaa sisältää kärjistettyjä tai jopa provosoivia ilmauksia.. 🙂

(lisää…)