Julkaisut avainsanalla: tiedottaminen
Sosiaalinen intranet ei ole ilmoitustaulu, vaan sähköinen toimisto

Perinteinen, viestinnällinen intranet on yleensä keskeisin organisaation sisäinen tiedotuskanava. Tällaisena sen rooli usein nähdäänkin, eräänlaisena ilmoitustauluna, jossa yrityksen johto voi viestintäosaston toimesta ja avulla välittää työntekijöilleen tärkeää ja kiinnostavaa asiaa yritystä paremmin johtaakseen ja ihmisten työtä organisoidakseen. Nykyään uudet intranetit ovat kuitenkin perinteisen mallin sijaan lähes poikkeuksetta ns. sosiaalisia, eli niissä hyödynnetään erilaisia sosiaalisesta mediasta tuttuja työkaluja, kannustetaan avoimuuteen ja yhteisöllisyyteen työntekijöiden osallistamisen kautta, ja tehdään työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta yksi keskeisin tapa tuottaa sisältöä, muodostaa sisällöille rakennetta sekä ylipäänsä välittää tietoa.

(lisää…)