Julkaisut avainsanalla: tiedonhallinta
Kadonneen tiedon metsästäjät: semanttinen vs. hierarkkinen tietomalli sosiaalisessa intrassa

Tiedon hautausmaa, tiedon siilot… lista jatkuu pitkänä. Näitä suhteellisen negatiivisen konnotaation omaavia metaforia kuulee käytettävän, kun erilaisissa organisaatioissa vaikuttavat ihmiset ovat turhautuneita tiedon löytämisen vaikeuteen ja usein myös yleiseen tapaan hallita tietoa. Pyrin tässä kirjoituksessa käsittelemään tiedon tehokkaaseen löytämiseen ja ohjaamiseen liittyviä haasteita intranetin ja varsinkin sosiaalisen intranetin asiayhteydessä. Käsiteltävä aihe on luonnollisesti hyvin laaja, joten rajataan käsittely kahteen erilaiseen tietomalliin, hierarkkiseen ja semanttiseen. Oletetaan siis tässä kohtaa, että intranetin informaatioarkkitehtuuri pohjaa näihin kahteen tapaan jäsentää tietoa.

(lisää…)