Julkaisut avainsanalla: haaste
Kadonneen tiedon metsästäjät: semanttinen vs. hierarkkinen tietomalli sosiaalisessa intrassa

Tiedon hautausmaa, tiedon siilot… lista jatkuu pitkänä. Näitä suhteellisen negatiivisen konnotaation omaavia metaforia kuulee käytettävän, kun erilaisissa organisaatioissa vaikuttavat ihmiset ovat turhautuneita tiedon löytämisen vaikeuteen ja usein myös yleiseen tapaan hallita tietoa. Pyrin tässä kirjoituksessa käsittelemään tiedon tehokkaaseen löytämiseen ja ohjaamiseen liittyviä haasteita intranetin ja varsinkin sosiaalisen intranetin asiayhteydessä. Käsiteltävä aihe on luonnollisesti hyvin laaja, joten rajataan käsittely kahteen erilaiseen tietomalliin, hierarkkiseen ja semanttiseen. Oletetaan siis tässä kohtaa, että intranetin informaatioarkkitehtuuri pohjaa näihin kahteen tapaan jäsentää tietoa.

(lisää…)

Sosiaalinen intranet yleistyy, mutta kaipaa edelleen johdon tukea

Yksi maailman tunnetuimmista intranet-aiheisista konsultointiyrityksistä, Prescient Digital Media, julkaisi juuri vuotuisen Social Intranet -kyselynsä tulokset. Tässä tutkimuksessa selvitetään joka vuosi sosiaalisen intranetin tilaa ja yhteisöllisten työkalujen ja ominaisuuksien käyttöönottoa ja ”levinneisyyttä” yritysten intraneteissä. Keskeisimmät tulokset tämän vuoden kyselyssä osoittavat, että sosiaalinen intranet on yleistymässä kovaa vauhtia, mistä kertovat blogien, wikien, pikaviestinnän, keskustelufoorumien tai kommentointimahdollisuuden löytyminen jo n. 70 % organisaatioista. Mainitut olivat ne viisi toimintoa, joita yleisimmin on käytössä. Mikroblogit, tagit, sosiaaliset verkostot, rss-feedit ja sisällön ”reittaaminen” tulivat listalla seuraavina, osoittaen niiden ehkä olevan vielä astetta uudempia ominaisuuksia intranet-ratkaisuissa. Esimerkiksi videonjakopalvelut ja mash-upit sen sijaan jäivät ainakin toistaiseksi listan hännille; mielenkiintoista onkin nähdä miten ne yleistyvät tulevina vuosina.

(lisää…)